Ler former mennesker  

Kan man som ung få et bedre, sjovere, friere liv gennem aktiviteter i ler?  

KERAMIKKEN danner frem til år 2023 rammen om et pilotprojekt i FOKUS Folkeoplysning, med venlig støtte fra Det Obelske Familiefond. Ler former mennesker er et samarbejde med bl.a. Center For Mental Sundhed, Cerama, Headspace Aalborg og Ventilen Aalborg. 125 unge op til 25 år kan deltage gratis i keramikaktiviteter, der tager afsæt i specialdesignede træningskoncepter udviklet af Cerama. Fra januar 2022 oprettes løbende 18 kurser med hver 14 deltagere og 6 mødegange af 4 timers varighed med KERAMIKKEN som ramme. Sammen med et sundhedsfagligt team har Cerama udviklet en række sanselige øvelser. De tager afsæt i sanseintegrationsteori, craft-psykologi og træner de unges mentale, sociale, motoriske, taktile og kognitive færdigheder. Projektets parter videreudvikler øvelserne til målgruppen.   

De unge inviteres ind i et fællesskab om et fælles tredje: Keramik.

''I det kreative læringsmiljø vil vi skabe et modsvar til unges typiske hverdag, som kan være præget af præstationspres. I KERAMIKKEN vægtes proces lige så højt som resultat, fra ide til produktion. Det taler ind i mental sundheds ABC: Gør noget aktivt, gør noget sammen med andre, gør noget meningsfuldt.'' - Bjørn Salling, Direktør i FOKUS. 

De unges mentale trivsel følges af forsker Anders Petersen og sociologistudiet ved Aalborg Universitet samt løbende målinger efter WHO-5’s trivselsindeks. Det Obelske Familiefond har valgt at støtte pilotprojektet med en bevilling på en halv million kroner.