top of page

Ler former mennesker  

Kan man som ung få et bedre, sjovere, friere liv gennem aktiviteter i ler?  

KERAMIKKEN danner frem til år 2023 rammen om et pilotprojekt i FOKUS Folkeoplysning, med venlig støtte fra Det Obelske Familiefond. Ler former mennesker er et samarbejde med bl.a. Center For Mental Sundhed, Cerama og AAU, hvor 125 unge op til 30 år kan deltage gratis i keramikaktiviteter, der tager afsæt i specialdesignede træningskoncepter udviklet af Cerama. Fra januar 2022 oprettes løbende 18 kurser med hver max. 14 deltagere og 6 mødegange af 3 timers varighed med KERAMIKKEN som ramme.

 

Projektet tager udgangspunkt i materiale, som er udviklet af Cerama og et sundhedsfagligt team. Underviserne på Ler Former Mennesker har siden udviklet materialet, og tilpasset det lige netop denne målgruppe: sårbare unge, og tager afsæt i sanseintegrationsteori, craft-psykologi og træner de unges mentale, sociale, motoriske, taktile og kognitive færdigheder. De unge får dermed et frirum i keramikken, og oplever igennem leret en indre ro og fordybelse. 

De unge inviteres ind i et fællesskab om et fælles tredje: Keramik.

''I det kreative læringsmiljø vil vi skabe et modsvar til unges typiske hverdag, som kan være præget af præstationspres. I KERAMIKKEN vægtes proces lige så højt som resultat, fra ide til produktion. Det taler ind i mental sundheds ABC: Gør noget aktivt, gør noget sammen med andre, gør noget meningsfuldt.'' - Bjørn Salling, Direktør i FOKUS. 

De unges mentale trivsel følges af studerende fra Aalborg Universitet samt løbende målinger efter WHO-5’s trivselsindeks. Det Obelske Familiefond har valgt at støtte pilotprojektet med en bevilling på en halv million kroner. 

bottom of page