Samarbejdspartnere

- Ler former mennesker

Ønsket med Ler former mennesker er, at der både er en visiteret og en ikke-formel vej til at deltage i projektet - som ung med udfordringer. Derfor samarbejder vi på tværs af offentlig, privat og frivillig aktør. Gennemsigtighed, vidensdeling og tværfaglighed styrker formålet. 

 

Cerama leverer træningskoncepter og onboarding af underviserne. Center For Mental Sundhed, Headspace Aalborg, Ventilen Aalborg m.fl. skaber brobygning til de unge. FOKUS sørger for undervisning, værkstedsrammer, PR og spørgeskemaundersøgelser. Anders Petersen og sociologistuderende ved AAU afdækker de unges egen oplevelse.  

 

Ceramas træningskoncepter justeres med henblik på at udvikle et fælles undervisningsmateriale. Hos Headspace rammesættes kurserne af tematiserede gruppeforløb.  

 

Vi i Headspace Aalborg er optaget af at skabe bedre mental trivsel hos børn og unge, og det arbejder vi med på forskellige måder. Jeg synes, at der kunne være et spændende og vigtigt potentiale i at prøve at lave et samarbejde på tværs, hvor vi sammen sætter fokus på børn og unges mentale trivsel gennem fællesskaber og et fælles tredje, som I netop tilbyder i FOKUS med keramikværkstedet KERAMIKKEN (…) Derudover er KERAMIKKEN et godt brobygningstilbud for nogle af de unge, vi møder i vores rådgivning. - Line Brix, centerleder hos Headspace Aalborg. 

 

Vi ønsker, at Kulturvitaminers arbejde med at samtænke kultur og sundhed også kommer den voksende gruppe af sårbare unge til gode. Det får vi mulighed for at afprøve gennem projektet Ler former mennesker, hvor vi får dokumenteret, om keramikaktiviteter gavner unges mentale sundhed.Mads Duedahl, gruppeformand for Venstre i Aalborg Kommune.

  

Headspace Aalborg er en frivillig organisation med afdeling i Aalborg. De tilbyder rådgivning og samtaler til unge – og på de unges præmisser. En række frivillige brobygger til netværk, læge, psykiater og andre.  

 

Ventilen Aalborg er en frivillig organisation, der tilbyder fællesskab og aktiviteter til sårbare eller ensomme unge. Her hjælper en række frivillige de unge til en følelse af fællesskab og tilhørsforhold.  

 

Center For Mental Sundhed ved Aalborg Kommune favner projektet Kulturvitaminer, som hjælper en målgruppe af voksne med sårbarhed. De ønsker via Ler former mennesker at teste keramikaktiviteter til unge. 

 

Cerama har siden 1975 været Danmarks førende specialforretning inden for glas og keramik. De har startet keramik – og formidlingsprojektet Hænder for livet, som projekt Ler former mennesker er en dimension af.