top of page

Sammenhæng mellem keramik og mental sundhed


Flere og flere dyrker et håndværk eller håndarbejde i deres fritid – For nogen er det keramik.

Har du nogensinde haft ler i hænderne!? Hvis ikke, så står du potentielt overfor en åbenbaring, hvad angår den gavnlige indvirkning, det kan have på din mentale sundhed og din generelle trivsel.


Det er alment kendt, at vi skal være fysisk aktive og dyrke motion for at opnå god fysisk sundhed, men hvordan er det nu lige med vores mentale sundhed – hvordan sikrer vi den?


Psykolog, ph.d. og håndarbejdslærer Anne Kirketerp har forsket i craft-psykologi og frembragt videnskabeligt belæg for det at dyrke et håndværk ikke kun er ren og skær hygge, men faktisk bidrager med en række væsentlige sundhedsfremmende effekter både mentalt og fysisk (se liste nederst på siden).


Med afsæt i Anne Kirketerps forskning har vi i KERAM!KKEN med projektet “Ler former mennesker” ønsket at indsamle viden om den sundhedsfremmende effekt specifikt ved keramik og hvordan den kan gavne unges mentale sundhed. Projektet hos os inkluderer sårbare unge i alderen 18-30 år, med f.eks. angst, depression, stress, ensomhed, og hvor formålet er at hjælpe dem til et gladere liv gennem meningsgivende keramikaktiviteter. I skrivende stund er projektet knap halvvejs og knap 67 unge har taget imod tilbuddet. 51 af dem har indgået i en trivselsmåling (WHO-5 indikator), der registrerer deltagernes mentale trivsel, når de begynder i forløbet, og når de afslutter efter 6 mødegange. 86% af deltagerne oplever en klar forbedring af deres trivsel. Den foreløbige konklusion er altså at keramik kan have en tydelig indvirkning på sårbare unges mentale velbefindende. Flere af kursisterne på ”Ler former mennesker” vender desuden tilbage til værkstedet eller opsøger keramikken i andre sammenhænge f.eks. i form af et højskoleophold, hvilket i sig selv tyder på, at flere ønsker at fastholde den gavnlige effekt keramikken har på psyken.

Men hvad er det, som arbejdet med leret og andre håndværk kan i relation til vores mentale sundhed?


Ifølge Anne Kirketerp sker der rent praktisk det ved at lave noget med hænderne, altså ”crafte”, at du beroliger nervesystemet ved repetitive bevægelser og samtidig stimulerer og træner din hjerne, når hjernen motorisk og sensorisk omsætter et indre billede til materialitet.

Det gavner ydermere den mentale trivsel, fordi det dækker vores psykologiske grundlæggende behov for kompetence, samhørighed og autonomi: Når vi øver os, bliver vi bedre og oparbejder kompetencer og vi oplever samhørighed, et fællesskab ved at dele håndværket med andre, der er lige så passioneret som os selv omkring den meningsfulde aktivitet vi helhjertet elsker at dyrke. Og så bidrager craft til en oplevelse af flow – vi kan være så fordybet i vores aktivitet og fuldt nærværende i den, at vi glemmer alt om tid og sted – og oplever et pusterum fra tyngende tanker og bekymringer som i stedet erstattes af positive følelser såsom afklarethed, glæde, interesse, tilfredsstillelse, ro.

Det altafgørende er ydermere ifølge Anne Kirketerp, at vi har en passion – altså en aktivitet eller hobby, som vi frivilligt, helhjertet elsker, og hvor selve aktiviteten er belønning i sig selv. Det er ikke noget, der skal overstås eller opleves som en sur pligt. Aktiviteten skal for at opnå en effekt på den mentale trivsel dyrkes min. 20 min dagligt og det er ikke nok bare at tænke på det, eller læse om det, materialet skal bearbejdes og omsættes i hænderne, heraf ordet craft - håndværk.


Flere af de unge i projektet ”Ler former mennesker” (se nogle af deres kreationer herover) har aldrig haft leret i hænderne før, men alligevel bliver de fanget af arbejdet med leret og de oplever en opslugthed og tilfredsstillelse i bare at være i nuet og være med leret og ikke forholde sig til andet end det. Hos nogle vokser det måske til en passion på sigt, mens det hos andre er en øjenåbner og vækker interessen for, hvad craft kan gøre for vores mentale trivsel.


143 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page